४ बजेसम्म ६० प्रतिशत मतदान : अायोग

काठमाडौं, १० मंसिर : हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा अन्तर्गत भइरहेको निर्वाचनमा ४ बजेसम्ममा ६० प्रतिशत मत खसेको छ ।

Dftbfgsf nflu nfda4 DofUbLsf] wf}nflu/L ufpFkflnsf–& df /x]sf] tfsd dflj dtbfg s]Gb|df dtbfgsf nflu nfda4 dtbftf . DofUbLsf !)^ j6} dtbfg s]Gb|df cfOtaf/ laxfg}b]lv zflGtk"0f{ ?kdf dtbfg e}/x]sf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण केही ढिलो मतदान भएपनि अन्यत्र उल्लासपूर्वक मत खसेको निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका परिचालन समितिले जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार हिमाली भेगका केही स्थानमा चिसोका कारण केही ढिला मतदान सुरु भए पनि अहिले सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनकरुपमा मतदान कार्य जारी रहेको छ ।

आयोगका अनुसार ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा तथा ७४ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइरहेको छ ।
३२ जिल्लामा भइरहेको निर्वाचनमा चार हजार ४६५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।

आइतबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान कार्य जारी रहनेछ । आज बेलुका ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रहरुमा प्रवेश गरिसकेका मतदाताहरुले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

पहिलो चरणमा आज प्रदेश नं. १ का सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, संखुवासभा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश नं. ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश नंं. ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लम्जुङ र गोरखा, प्रदेश नंं. ५ का रुकुम पूर्वी भाग र रोल्पा, प्रदेश नं. ६ का रुकुम पश्चिम भाग, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा तथा प्रदेश नं. ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी जिल्लामा मतदान कार्य जारी रहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३१ लाख ९१ हजार ९४५ मतदाता रहेका छन् ।

 

photo

NOC1-250x300