people Nepal » Turup Turup – people Nepal

Turup

अब ६/६ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरीदाँ हाम्रो पनि पालो आउँछ कि प्रधानमन्त्री बन्ने मान्यहरु …