विज्ञ : ‘आन्दोलन गर्यो, अनशन बस्यो कि जस्तोसुकै माग पुरा भईहाल्छ भन्ने भयो’

१६ साउन,काठमाडौं – शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा अनुत्तिर्ण भए पनि स्थायीसरह सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरु असार पहिलो साता भद्रकालीमा अनशन बसे । 

c:yfoL lzIfs s]Gb|Lo cGbf]ng kl/rfng ;ldltsf] cfXjfgdf ePsf] cfd/0f cgzg a;]sf c:yfoL lzIfsx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

अनशनको आठौं दिन शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुले उठाएको माग पुरा गर्न कानुन बनाउने, पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र ग्रिड र परीक्षामा सुधार गर्नेलगायत सम्झौता गर्यो ।

आन्दोलनकारीले अनशन तोडे तर सम्झौता कार्यान्वयन भएन । उनीहरुले माग पुरा नभएको भन्दै साउन १८ देखि पुनः अनशन बस्ने धम्की दिएका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

 

photo

NOC1-250x300