यसरी खिचियो एउटै परिवारका ५०० भन्दा वढी सदस्यको सामूहिक फोटो

 

photo

NOC1-250x300