केपी ओली : वामपन्थी सरकार बनेपछि देशमा रेल कुद्यछ

मङ्सिर ९,काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामपन्थीको सरकार बनेपछि रेल जसरी पनि कुदाउने अठोट दोहोर्याएका छन् । शनिबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावपछि वामपन्थीको सरकार बन्ने र विकासको लहर आउने दाबी गरेका हुन् ।

kf]v/fdf ljhof]T;j g]skf -Pdfn]_sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL zlgaf/ kf]v/f–n]vgfy dxfgu/kflnsfsf] cd/l;+xsf] rf}/df cfof]lht ljhof]T;j ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M xl/ jf:tf]nf, kf]v/f, /f;;

“अब यो देशमा वामपन्थीको सरकार बन्यो बन्यो र वामपन्थीको सरकार बनेपछि रेल पनि कुद्यो कुद्यो,” उनको उद्घोष थियो ।

वामपन्थी गठबन्धनको शूत्राधारसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीले आचारसंहिता उलङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको बताउँदै एमाले कानुनको पालना गर्ने पार्टी भएको स्मरण गराएका थिए ।

“एमाले आचारसंहिता मान्ने, कानुन र विधि मान्ने पार्टी हो,” उनको भनाइ थियो ।

उनले पुसपछि देशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नरहेन जिकिर गर्दै यसो भन्दैमा आचारसंहिता उलङ्घन नहुने जिकिर गरे । “अब देशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदैन, पुसदेखि यस देशमा आचारसंहिता भंग पनि हुँदैन,” उनको भनाइ थियो ।

 

photo

NOC1-250x300