कुन दलले कती सीटमा विजयी र अग्रता ?ताजा अपडेट

प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा
विजयी ४६ ३८
अग्रता ३८ ९०
विजयी १३ २२
अग्रता २० ४६
विजयी १०
अग्रता १३ ३०
विजयी
अग्रता १२
विजयी
अग्रता
विजयी
अग्रता
विजयी
अग्रता

 

photo

NOC1-250x300