एमाले अघिअघि, कांग्रेस पछिपछि

sfdkf– dtu0fgf ul/Fb} /fli6«o ;efu[xdf ;f]daf/ sf7df8f}F dxfgu/kflnsfsf] dtu0fgf ul/Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, २ जेठ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार प्रमुख ४ महापालिकासहित अधिकांश गाउँपालिकामा एमाले अघिअघि त्यसपछि क्रमश कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।

सोमबार राति ११ बजेसम्मको परिणाम अनुसार एमाले उमेद्वार ५ गाउँपालिका तथा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उमेद्वार चारचार गाउँपालिकामा विजयी भएका छन् ।

विभिन्न तहका वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष एंव सदस्यमा एमालेकै हाराहारीमा कांग्रेस उमेद्वार विजयी भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रसँगै स्वतन्त्र र नयाँ शक्तिका उमेद्वारले समेत वडा तहमा नेतृत्व जितेका छन् । नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालप्रशान्त लामिछानेले खबर लेखेका छन् ।

 

photo

NOC1-250x300