हरिसिद्धिको ४१२ रोपनी जग्गा स्वाहा, छानबिन खोइ?

गौरीबहादुर कार्की
गौरीबहादुर कार्की
काठमाडौं, गौरीबहादुर कार्की

 

photo

NOC1-250x300