मृत्यु भएको प्रकाशको आत्मा : बा म मरेको छैन (भिडियो)

हेर्नुहोस अचम्मको भिडियो ,मृत्यु भएको दुइ दिनमै बोल्यो प्रकाशको आत्मा : बा म मरेको छैन –

 

 

photo

NOC1-250x300