भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्न अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पत्राचार गरी प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या अध्यावधिक गर्न र श्रम स्वीकृति नलिएको भए लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

 

photo

NOC1-250x300