प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम

प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा
विजयी ७७ १६८
अग्रता
विजयी ३६ ६८
अग्रता
विजयी २१ ३९
अग्रता
विजयी १० २४
अग्रता
विजयी ११ १६
अग्रता
विजयी
अग्रता
विजयी
अग्रता

 

photo

NOC1-250x300