आजबाट तीन दिनसम्म अझै वर्षा हुने !

8'jfgdf dWok'/ lyld ;f]daf/ ;fFemb]lv k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f xg'dGt] vf]nfdf kfgLsf] axfj a9]kl5 8'jfgdf k/]sf] dWok'/ lyldl:yt Zofdf Zofdwfd cf;kf;sf] j:tL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं , साउन २०, मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि तीन दिनसम्म मौसम पूर्वानुमानबारे सूचना जारी गर्दै मंगलबारसम्मै पानी पर्ने जनाको छ । यसैगरी सोमबार राति मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।आइतबार दिउँसोदेखि रातिसम्म पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । राति पश्चिमी क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

मंगलबार भने पूर्वी स्थानमा मध्यमखालको वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो र राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

 

photo

NOC1-250x300